top of page

קול וכל השאר

קורס†פיתוח†קול לעובדים†שקולם משמש להם ככלי עבודה מרכזי כגון עובדי הוראה, מדריכי טיולים וכדומה.

קולם המדובר ו/או המושר של העוסקים בעבודה המצריכה כושר דיבור מרובה הנו הכלי המרכזי והאמצעי החשוב ביותר להקניית הידע והערכים בתחומים עליהם הם מופקדים. מטרתו העיקרי של הקורס הוא שיפור וחיזוק היכולות הקוליות והמוזיקליות של המורים/ות הן בתחום המוזיקלי והן בתחומים האחרים.

 

תאור הקורס

במהלך הקורס יִלַמְדוּ ויתורגלו היסודות והטכניקות לשימוש נכון בקול ולחיזוקו כמו גם טכניקות למניעת צרידות ועייפות קולית. הקורס עוסק גם בלימוד ושיפור יכולות השירה, דרכים ושיטות ללימוד שירים לילדים בכיתה, פיתוח השמיעה המוזיקלית ובחירת רפרטואר.

 

משך הקורס

זמן הקורס יותאם לפי צרכי הלקוח.

למי מתאים הקורס?

הקורס מתאים לצוות הוראה, ראשי ארגונים, אנשי מכירות, מרצים, מדריכי טיולים ולכל אדם המעוניין בשימור איכות הקול.

IMG-1888ajpg.jpg
bottom of page